• Spørreundersøkelse

  • "Hovedforumet" hvor vi diskuterer alt som ikke passer i andre spesialfora.
"Hovedforumet" hvor vi diskuterer alt som ikke passer i andre spesialfora.
 #5933  av aeldholm
 søndag 23. juni 2019 kl. 15.08
(381.64 kiB) Lastet ned 750 ganger
Tusen takk til alle som har svart på undersøkelsen vår!

Styret har nå gått igjennom tilbakemeldingene. Vi ser at mange ønsker at vi skal fokusere på de faste arrangementene og oppgavene. Dere har også gitt oss gode og inspirerende forslag og innspill i fritekstsvarene. Disse skal vi jobbe videre med og vi håper det vil gi resultater. Eventet "Hallaien! - 1!" er allerede publisert. Dette er en eventserie som vi ønsker at forskjellige geocachere skal arrangere på omgang. Også andre forslag er i ferd med å bli konkretisert. Vi håper at vi sammen kan lage en fin cache-høst i Bergen.

Husk at vi i styret er åpne for innspill ellers også. Send oss en mail, melding eller snakk med en av oss når vi treffes.

Vedlagt kan dere se hva folk har svart. Fritekst svar er utelatt.Styret i GeoBergen