Julestri(l) 2023

"Hovedforumet" hvor vi diskuterer alt som ikke passer i andre spesialfora.
Post Reply
chrmberg
Styreleder
Styreleder
Posts: 62
Joined: Thu 06.04.2017 kl. 0.01

Julestri(l) 2023

Post by chrmberg »

Julen kommer raskere enn man tror og GeoBergen ønsker at vi skal ha en adventskalender i Bergensområdet også i år. Vi kjører i all hovedsak samme opplegg som i fjor.

Vi stiller ingen krav til utleggere og utleggene deres. Alle cachetyper er velkommen inkludert eventer. Det anbefales at cachene har en terreng og vanskelighetsgrad som er oppnåelig for de fleste. Vi åpner for at utleggere kan reservere flere datoer (ikke ta alle 24 første dagen). Det er åpnet for å velge tidspunkt for publisering.

Cachenavnet
Den eneste regelen vi setter er at cachene skal ha prefikset Julestri(l) etterfulgt av lukenummer. F.eks Hvis en cache skal hete "Fuglehuset" etter jul og legges ut den 4. desember, så skal den ha følgende navn ved innsending:
Julestri(l) 4 - Fuglehuset

Sosialt
Hvis noen cacheeiere ønsker å stille ved nullpunkt med gløgg, kaffe, pepperkaker eller lignende, er det veldig hyggelig, men det er absolutt ikke et krav for å være Julstri(l)-utlegger.

Konkurranse
Det vil også i år avholdes konkurranse. Det er GeoBergen som står som arrangør og spesifikt sveinivar som står for gjennomføringen. Han vil ha ansvar for å utarbeide regler og følge opp gjennom advent. Deltagelse i konkurransen forutsetter enten utlegg eller minst fem funn på årets Julestri(l)-cacher innen nyttår. Funn på adventure labs teller dog ikke. Som i fjor blir det både blir poengkonkurranse og lotteri. Det gis ett lodd i trekningen per funn innen nyttår og per utlegg. Det vil bli avholdt event på nyåret for loddtrekning og premieutdeling.

Informasjon fra kontrollørene
De norske kontrollørene https://www.facebook.com/norskereviewere/ har skrevet et innlegg på Facebook med særskilte retningslinjer for adventstiden:
Advents- og julecacher 2023
Hei dere.

Det er snart advents- og juletid, og mange geocachere går med planer for nye utlegg i ulike kalendre i hele Norge. Dette er også en travel tid for oss kontrollører, og vi ønsker derfor å informere litt om kjøreregler og rutiner.
Vi tilbyr å publisere cacher på ønsket dato og tid i perioden 1.søndag i advent til og med 31.12.23. Innsending kan skje fra 01.10.23.

Ingen utleggere kan bli lovet en eksklusiv dato i eget område. Kontrollørene forholder seg direkte til cacheeier.
Publisering på dato og tid er et tilbud som vi reviewere ønsker å gi til det norske miljøet. Vi ønsker ikke at dette misbrukes. Alle skal ha lik mulighet til å finne og logge adventscachene.
Det skal ikke gjøres avtaler med en spesiell reviewer, men alle cachene meldes inn på vanlig måte.

Vi har ikke mulighet til å hjelpe til med utforming av cachesider, HTML-koding, eller å legge inn eller samordne bilder/logoer/grafikk på cachesidene. Dette må utlegger selv ordne.

Vi ønsker at cachen må være i køen, ferdig og klar til publisering, senest 14 dager før ønsket publiseringsdato. Dette for å sikre publisering til ønsket dato og tid. Logg og cachebeholder skal være på plass ved innmelding.
Når cachen er sendt inn, kontrollert og låst, vil den forbli låst. Ønsket dato og tid kan IKKE forandres. Ønsket dato og tid må også presiseres i en reviewernote i hver enkelt cacheoppføring. Innmeldinger uten angitt dato og tid, kan bli publisert med det samme.

Forespørsel om ledige koordinater: Opprett en GC-kode og send mail til en av kontrollørene med GC-kode.
Cacher uten ønsket dato publiseres som vanlig. Hvis kun dato er oppgitt, velger reviewer selv tid.

Med vennlig hilsen
Makuta Teridax, Protea Sangomas, Hexa Nomos, Poltrona Polaris og NonaNorwegianAdiutor
OBS! Utleggere velger i år dato ved å gjøre en oppdatering i følgende Google-dokument: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Post Reply